Zvani?nici RS-a i predstavnici Jevrejske zajednice Banja Luka danas su, povodom Me?unarodnog dana sje?anja na žrtve holokausta, položili vijence na Spomen-obilježje žrtvama logora u Jasenovcu.

Predsjednik Jevrejske zajednice Banja Luka Jakov Danon kazao je da je negiranje holokausta nedopustivo zbog ?ega traže da se u BiH jedan dan proglasi danom sje?anja na holokaust, navodi Fena.

„Predložit ?emo da taj datum bude 22. april, dan proboja logoraša u Jasenovcu“, rekao je Danon novinarima nakon polaganja vijenaca.

Predsjednik Narodne skupštine RS-a Igor Radoji?i? kazao je da na tragi?ne žrtve jasenova?kih logora svjedo?i i spomen-obilježje u Banjoj Luci.

Nažalost, dodao je, zlo nikada ne nestaje, ponavlja se i pojavljuje na razli?itim mjestima u svijetu i u razli?itim oblicima, zbog ?ega svaki put treba upozoriti na onu humanu ljudsku dimenziju i na sje?anje na ono što je bilo loše u prošlosti da bi se izvukla pouka za budu?a vremena.

Vijence su položili i predsjednik i premijer RS-a, Rajko Kuzmanovi? i Milorad Dodika, koji je rekao da se ne smije manipulirati žrtvama u politi?ke svrhe.

On je uvjeren da ?e sve odgovorne za zlo?ine sti?i pravda i da se moraju donijeti zakoni koji ?e omogu?iti njihovo procesuiranje.

Izvor: www.24sata.info, 27.1.2010Zvani?nici RS-a i predstavnici Jevrejske zajednice Banja Luka danas su, povodom Me?unarodnog dana sje?anja na žrtve holokausta, položili vijence na Spomen-obilježje žrtvama logora u Jasenovcu.

Predsjednik Jevrejske zajednice Banja Luka Jakov Danon kazao je da je negiranje holokausta nedopustivo zbog ?ega traže da se u BiH jedan dan proglasi danom sje?anja na holokaust, navodi Fena.

„Predložit ?emo da taj datum bude 22. april, dan proboja logoraša u Jasenovcu“, rekao je Danon novinarima nakon polaganja vijenaca.

Predsjednik Narodne skupštine RS-a Igor Radoji?i? kazao je da na tragi?ne žrtve jasenova?kih logora svjedo?i i spomen-obilježje u Banjoj Luci.

Nažalost, dodao je, zlo nikada ne nestaje, ponavlja se i pojavljuje na razli?itim mjestima u svijetu i u razli?itim oblicima, zbog ?ega svaki put treba upozoriti na onu humanu ljudsku dimenziju i na sje?anje na ono što je bilo loše u prošlosti da bi se izvukla pouka za budu?a vremena.

Vijence su položili i predsjednik i premijer RS-a, Rajko Kuzmanovi? i Milorad Dodika, koji je rekao da se ne smije manipulirati žrtvama u politi?ke svrhe.

On je uvjeren da ?e sve odgovorne za zlo?ine sti?i pravda i da se moraju donijeti zakoni koji ?e omogu?iti njihovo procesuiranje.
Izvor: www.24sata.info, 27.1.2010