Poštovani,
Pozivamo Vas  da po prvi put  na Svjetski dan Holokausta 27.1.2012., 67 godina od Holokausta, sa nama  odate pomen  stradalim banjalu?kim Jevrejima na jevrejskom groblju kao djelu Novog banjalu?kog groblja.
Mnogi su pitali da li je to u Boriku svesni ?injenice da bi prakti?no to trebalo biti tu gdje je  tamo bilo staro banjalu?ko groblje. Ali ne 1976/77. je vandalskim ?inom pod snagom socijalisti?kog režima, katastrofalnom odlukom gradske skupštine staro jevrejsko groblje koji bi sada predstavljao snažan dio istorije grada sa poštovanjem prema holokaustu koji je po?injen nad Jevrejima B. Luke ,je doslovno preorano, a nadgrobne plo?e sa groblja pokrivene te kosti naših predaka smještenih 256 sanduka  sa 10 individualnih spomenika koje su porodice prenjele, sahranjeni na mjesto današnjeg spomenika „palim  banjalu?kim jevrejima u II Sv ratu“.
Sva tragedija leži u tom spomeniku šta tu nije sahranjena nijedna jevrejska žrtva fašisti?kog terora nego oni koji su umrli prirodnom smr?u pre II Sv rata. Grad Banja Luka je na tom mjestu podigao teniska igrališta – Dugo smo od grada tražili parcelu groblja da nama se vrati, ali za uzvrat smo za parcelu groblja dobili zamjensku parcelu gdje je sad po?ela izgradnja Jevrejskog kultunog centra sa sinagogom.

Što zna?i da nam grad B. Luka nije dodjelila  tu parcelu kako kruže pri?e u gradu Zakonom o napuštenoj imovini 1971/72 Odlukom gradske Skupštine B. Luka / rešenje koje mi posedujemo upu?eno je svim, sem na adresu Jo B. Luka/ bez ikakve najave i obavještenja  Jevrejske opštine B. Luka  isknjižena je parcela vlasništvo JO B. Luka u veli?ini od 2200 m2 gdje je  ex Yu   narodne armija podigla stadion, a grad sada Aqua park.

Ta zemlja sigurno ?eka svoju restituciju.

B. Luka  25.I 2012,
ODBOR JO. B. LUKA