Memorijalni centar Gradina 22.04.2012, bez obzira na tmuran i  kišan dana odisao je atmosverom  uzvišenog  sje?anja sa  puno pijeteta  prema nevino stradalim žrtvama  od bezbožni?kih ruku hrvatskog  ustaškog terora, fašisti?ke tzv. Neovisne Države Hrvatske.

Teško je re?i da je to bio izrod hrvatskog naroda  koji je u strahu nad vlastitom sudbinom bio prisiljen da na teritoriju Hrvatske i Bosne i Hercegovine bude svjedok stravi?ni bestijalni zlocina hrvatskih ustaša –fašista koji prema medicinskim parametrima prakti?no grani?e sa patologijom ljudskom uma, jer teško je objašnjivo da neko poslije  krvavih klanja i  svirepih ubijanja  nevinih ljudi, žena i djece  samo zato  što su bili druge vjere, nacije ili u manjem slu?aju  antifašiti istog naroda, ode u mjesnu crkvu da mu tobože Bog oprosti grijehe jer je to u ?inio u ime  viših ciljeva  svoje države Hrvatske.

Klasi?ni genocid, najstravi?niji zlo?in koji je po?injen u cijelom svijetu za vrijeme Drgog Svjetskog rata, nad svojim doju?erašnjim  komšijama, prijateljima  Jevrejima, Srbima i Romima Još uvijek je dobro i treba  da se taj stravi?an doga?aj obilježava  sa pijetotom prema nevino stradalim žrtvama fašisti?kog terora genocida sa obe  strane reke Save, dvije države ex Jugoslavije ?ije je  titoisti?ko rukovodstvo  40 godina guralo pod tepih nerešeno pitanje Jasenovca i njegovih zlo?ina i u jednu ruku nakon pada ex Yu bio uzrok stravi?nog rata na ovim prostorima, ?iji nacionalisti?ki duh osvete iz mržnje sada treba staviti pod kontrolu.

Mogu u susjednoj Hrvatskoj, ?ije se sadasnje rukovostvo u istinu pokajalo i po, koji put izvinilo u ime hrvatskog naroda  zbog u?injenih zlodjela djela vlastitog naroda, i dalje manipulirati brojem  žrtava, po jednostavnoj ra?unici „9 ubijem, a jedan pišem“ pa onda je to u redu. Dakle sve Me?unarodne komisije svjetskog glasa su doslovno rekle  da je u najve?em kompleksu  logora smrti „Jasenovac“, pobijenoj preko 700.000 ljudi žena i djece, mahom  Srba, Jevreja i Roma i neistomišljenika.

Svoje navike radnog logora sa stravi?nim barakama smrti jeste imali su nadomak  sela Jasenovac i trome?i reka i na plavnim poljima, izradama nasipa, i prinudnim radom do iznemoglosti po principu „kad ne može ubiji„ dok radne navike ubijanja  istini za volju sa odvo?enjem sklelom preko Save  prema  sada grobnim poljima  memorijalnog centra Gradine  u R. Srpskoj, Bosni i Hercegovini i stravi?na takmi?enja u  brzom klanju (Pero Brzica 1370 ljudi za jednu no?) i ubijanju maljom, kamom, nožem, sjekom  su imali u Gradini  prema svim svedo?enjima još malog broja preživjeli logoraša koji su  tog paklenog 22. aprila 45. g  izvršili proboj, tek njih 100, dok su ostali  stradali  u ime  svoje  budu?e slobode  i slobode naraštaja koji su došli i koji sada još uvijek  dolaze  da se poklone senama  mrtvih duša svojih  najmilijih majki, o?eva, sinova, k?eri,  baka , deka , bra?e , sestara  i svih drugih koje ne možemo zaboraviti jer žive , ako ništa na taj Dan u našim  srcima  sa emocijama tuge i žalosti pod geslom „DA  SE VIŠE NIKAD NE ZABORAVI I NE OPROSTI, A KAMO LI DESI“.

Raduje nas otvaranje projekta izgradnje Memorijalno centra Gradina /molitvenih prostora i niza popratnih sadržaja od strane Republike Srpske koja na taj na?in bez obzira na ljubomornu politiku komšija  pokazuje svu  svoju snagu budu?ih  opredjeljenja i poštovanja prema nevino stradalim u ime budu?ih pokoljena koji dolaze prvenstveno iz naše matice Izrela koji i ove godine 2012. su bili prisutni u impozantnom broju koji je vredan poštivanja, sve?ano i dostojanstveno.

B. Luka 23. IV 2012

Pred JO B.Luka
Danon Dr. Jakob