Tradicionalnim duvanjem u Šofar sve vazno kod Jevreja po?inje pa i godina Nova Sana Tova 5773, godina strepnje, unutrašnjeg preispitivanja i nadanja.

Strepi se prema nebesima strašnog suda. ?ine se jutarnje pokajni?ke molitve Selihot i pre Nove, a potom Untane tokef, govori se o snazi Gosponjoj i Tašlih sa re?ima proroka Mihe „I baci ?eš u bezdane mora sve njihove grehe“.

Kona?no Lešana Tova sretan upis u knjigu nebesku i Šana Tova 5773 metuka Dobra i slatka 5773 svim Jevrejima svijeta.