Roš Hashana je imenom ozna?ena kao „glava godine“ i po?inje na 1 Tishrei – prvog septembar prema jevrejskom lunarnom kalendaru. To je prema biblijskom predanju godišnjica Božijeg stvaranja Adama i Eve, kao prvo djelovanja G-dina na stvaranju ?ovje?anstva.

Na prvi dan Roš Hašane, prema propisu idemo na rijeku, jezero, ili more (voda mora biti bogata ribom) i na tom mjestu pored vode u ?asu recitiranja Tashlich molitve, ?emo  simboli?no baciti naše grijehe u vodu prazne?i pri tom naše džepove. Tim kodeksnim aktom za Novu 5773, ?emo ostaviti van sebe i iza sebe, sve naše stare nedostatke i grehe, sa molitvom nade ka Bogu za dobar upis u novu i slatku knjigu života, vode?i ra?una pri tome da 10 dana od Nove za Jom Kipur dane  molitve, praštanja i pokajanja prisetimo se datih obe?anja.

Ako prvi dan Roš Hašane padne na Šabat, Tashlich se vrši  na drugi dan Roš Hašane. Sve?anost Roš Hašane,  može trajati  sve do posljednjeg dana Sukota, ta?nije  7. Oktobra 2012.  Na prvi dan Roš Hašane nakon popodnevne molitve, obi?ajje da  idemo na rijeku, ili more (poželjno je da to bude voda koja ima ribe), Jevreji  Banja Luke ?e kao i svake, Novu 5773 obilježiti na Erev Rosh Hashana 16.09 2012. u 19 sati u svom prosotoru sa svojim zvanicama i prijateljima sa re?ima

Omrim ŠANA TOVA, 5773, toda raba lekulam ve hag sameah.

Kažemo dobra 5773 godina, hvala svima i sretan praznik.

Jevrejska opština Banja Luka