Bila je Hanuka sa puno ljubavi igre i radosti. Mladi i stari i po koji budu?i novi ?lanovi Nasi prijatelji sa dusom i telom Lako se vari. No, velike zamjerke na one stare ?lanove  koji  toboze zele a nece da kazu Vi ne mozete pobje?i od svog identiteta ali nemojte ga ni zlorabiti i to samo onda kad Vama treba. To je ruzno i neiskreno. Volimo ljude od re?i i dela od praznih pri?a nema ništa. Jeste mi imamo formiranu ekipu za razvoj koja je jos uvijek u laganoj pri?uvi  i ?eka.

Za Hanuku koja je usput hebrejski  osve?enje /Hanuka ha bajit/, doma  je malo suo?avanje sa istorijom koja kaže da tradicionalno je narodni obi?aj hebreja paljenje žižaka zavedeno u Talmudu i bi svetlost Hag aurim koji po svom vjerskom zna?enju sve više blici Golemom el djou koji pa eto nama neki cudom u odsutnom trenutku spasavao Judejce pa 167 gpne postavio Makabejce i ostavio nas u prici nama bliskog i neraskidivog vjerskog i nacionalnog.

Šta re?i Djeca to najbolje znaju kroz igru  zvrckom  savivon  na cije 4 strane stoji sva Hanuka za sva?anje u sekundi Slova strana  nun, gimel, e i sin  znace  vaijeka  Nes gadol aja sam no Mi smo dodoli  po novom kao u Jerusalimu Nes gadol aja po

Nama se desilo ?udo, Jevrejski kulturni centar sa sinagogom 2013.

Sallom svim  i Hanukka sameah HANUKA FOTOSI