Jevrejska opština Banja Luka Vas poziva na proslavu Hanuke, u subotu,  8. decembra 2012., od 19:00 ?asova, u prostoru Jevrejske opštine Banja Luka, na adresi Petra Ra?enovi?a 27.

Hanuka predstavlja proslavu pobjede Jevreja Makabejaca nad paganskom gr?ko-asirijskom vojskom predvo?enom Antiohijem ?etvrtim, kao i posve?enja Drugog Hrama koji je bio oskrnavljen tokom njihove okupacije Jerusalima.  Svojom pobjedom Makabejci su izborili pravo da Jevreji ponovo praktikuju Judaizam i na taj na?in spasili monoteizam u svijetu. Istovremeno su i ponovo uspostavili politi?ku nezavisnost za jevrejski narod.

To zna?i da je Hanuka, de facto, proslava jevrejskog nacionalnog preživljavanja i ponovne uspostave vjerskih sloboda.  To je praznik svjetlosti i traje osam dana i no?i.  U znak sje?anja na sva ?uda koja su se desila, za Hanuku se koristi poseban 8-mokraki svje?njak (sa dopunskim devetim krakom za sve?icu na sredini svije?njaka), poznatim pod imenom „Menora za Hanuku“ ili „Hanukija“, koji gori tokom svih osam dana i no?i proslave praznika.  Paljenje svije?ica u svije?njaku predstavlja centralni ?in cjelokupne proslave Hanuke.

Hanuka je veseli praznik, posebno za djecu.  Po paljenju svije?ica, svi ?lanovi porodice (a ?esto i pozvani gosti) se okupljaju oko trpeze gdje se uz jelo i igranje igara proslavljaju praznik.

Molimo Vas da potvrdite dolazak e-mailom (jewish.ccbl@yahoo.com) ili putem telefona  (065 618 741).

Hvala Vam i s radoš?u Vas o?ekujemo 8. decembra 2012. godine u 19:00 ?asova.