Poštovani ,

Zimski kurs hebrejskog po?etnog stepena je još uvijek u  toku i nije kasno da se i Vi ako želite prijavite, jer kao i život sve je na doborovoljnoj osnovi sukladno potrebi i želji svakog, a pre svega mladog ?ovjeka.

Od ove godine u sklopu kursa uklju?ujemo i predavanjima o istoriji Jevreja, o tradiciji  jevrejskih praznika /zna?aj, na?in obilježavanja, tradicionalna prazni?na jela/  kao i prisustvovanje obilježavanja istih.

Kurs  se održava u prostru Jevrejske opštine Banja Luka, P. Radjenovi?a 27. Kontakt telefon 066/801-354