Zašto  je ova  no?  posebna, a bila je sude?i  po svemu i po svim pokazateljima nazna?enih kvantitatvnih i kvalitetnih   pomeranja prema mladima koji i ako okupirani svojim svakodnevnim problemima /ku?a-poso-izlazak/ polako ali sigurno doslovno  u maniru vjerne  pasije uz poslovi?no emotivno uzbu?enje,  jednoglasno biraju  što ?eš?e obilježavanje tradicionalnih jevrejskih praznika.

Iznena?uju?a stvar obilježavanje Pesaha 5773  u hotelu ?ubi? sa dosta iznena?enja. Pre sveg  bilo je kla?enja da ne?e do?i više od 50 ljudi ali bogme 63. Navirali su sa svih strana kako poznata lica a bogami i nepoznata lica u funkciji pratioca i pri?uva. Jednostavno ona lica koja smo imali na spisku zamjenila su lica koja nismo imali na spisku a neko ih je zvao ili su imali infomaciju preko našeg sajta.

Jako teška stvar ali pošten i nadasve sve?arski do?ek Pesaha za koji se nebi postidjele i mogo ve?e kejle  od B. Luke. Godina u kojoj zvani?no treba da se desi otvaranje Jevrejskog Kulturnog centra  sa sinagogom u B. Luci je bila tema No I ovoga Pesaha što ?e sa molitvama prema El Djou sa velikom strepnjom i esperansom upravo pokrenuti jedan novi to?ak  istoriji naše Kejle  sa ruži?astim sjajem.

Nadamo se da ?e ovo na jednoj široj osnovi  pokrenuti mlade da se sve više posvete  o?uvanju jevrejskog kulturnog identiteta kroz  angažovanje  sa ljubavlju prema našoj vjeri i kulturi za sva vremena.  Za to i trebaju ?etiri ?aše vina.

Hag Pesah Kašer VeSamejah, Lešana habaa bi Jerušalajim

PESAH 1