Povodom Pesaha donosimo sje?anja Blanke Atijas Levi iz Doboja o zna?enju tradicionalne  prazni?ne  kuhnje u njenoj porodici

PESAH K I T I N K E S

Seder Pesah – Hotel ?ubi?, ponedjeljak 25.3.2013 od 19 sati.

Hag Pesah Sameah 5773