Izdala si me

Navikne ?ovjek na sve…

Navikne na lijepo vrijeme

Navikne na udoban krevet

Navikne na dobru hranu i pi?e

Navikne na dobra kola…

Navikne da voli nekoga…

Navikne  u životu na ne?iju prisutnost

Navikne da nekoga izbriše iz svoga života…

 

Sje?am se kada je zapo?elo njihovo prijateljstvo.