Ranka Grbi? ro?ena 15. 12. 1962 god.  u Sarajevu i živjela do 1996, od tada  u Br?kom, po zanimanju medicinska sestra, radi u Domu zdravlja Br?ko. Ima izdatu  svoju zbirku poezije pod nazivom IGRA LEPTIRA i tri zajedni?ke zbirke, Priprema novu zbirku koja ?e iza?i ove godine. ?lan  književnog kluba Miloš Crnjanski Bijeljine .

 

Prijateljskom Jevrejskom narodu od moje malenkosti – Ranka Grbi? pjesnikinja Br?ko 08. 05. 2013.

ŠIBICA

 Inspirisana knjigom E.M.REMARKA“ISKRA ŽIVOTA“

Mrak!
On kresnu šibicu.
Posljednja.
Ko zna
kada ?e opet mo?i,
vidjeti svjetlost u mrtva?koj no?i.
„Iskra života.“

„Kostur pod brojem 509 otvara o?i.“
Koncentarcioni logor mirno drijema
na suncu.
Prolje?e 1945.
Poslije dva zadavljena Jevreja
za okruglim stolom u pletenoj stolici,
drijema i povremeno sr?e kafu
SS šarfirer, štaumbafirer,
nisam upamtila ?in.
Davitelj.
Na uzvisini sagra?ene barake,
odozgo se vidi grad, kao na dlanu.

Pogled kroz bodljikavu žicu.
Aleja lipa, crkve i bademi,
krivudave uli?ice.
Kao kroz svaki voljeni rodni grad,
vukla se rijeka, zar joj je važno ime,
u njoj su se ocrtavali mostovi i oblaci.

Da li su živi mrtvaci ?uli njen žubor?
Ne znam.
Da li smo za lektiru morali znati odgovor?
Ne znam.
Sje?anje mi dotle ne doseže.
Doseže mnogo dalje i pamti.
Prepri?ava ispri?ano i zatvoreno
me?u korice.
Ne dam da ih pokrije prašina.
Zlo u ime zla i širenje mržnje
u ime njegovo.

Prozivka pakla!!!

Bez ogor?enosti i mržnje.
Sje?anja na patnje nedužnih.
Ne zaboraviti, ali i ne podle?i osje?anjima.
Trebala je biti školska lektira
i nauk, da se nikada ne ponovi.
A nije. Ponavlja se i ponavlja.
Ðavolje djelo. Zlo!!!

„Iskra života.“
Novi po?etak. Ku?ni prag,
ispred pukao pogled na cvijetnu livadu
koja svojim mirisom ubija miris
logorskog krematorijuma.
„S obe strane iza gomile ruševina treptala je poslednja svetlost dana“

Tako završava pisac svoje djelo.
Tako ja vidim kraj i najcrnje mogu?e pri?e
o patnjama ljudskim.
I molim za nedužne i njihove krvnike.
Više od ovoga ne mogu u?initi.
Možda se neko i predomisli kad repetira… Sjeti,
da smo svi isti pod nebeskim svodom
i posljednjom šibicom upali svije?u.
Uzme ne?iju ruku i osjeti tu toplinu
ljudskog dodira.
Ranka Grbi?

Pjesnikinja Ranka Grbi? Br?ko 08.05.2013.