Bilo je zimljivo ve?e sa slute?im propadaju?im snjegom. Laki uvod sa vremenskim prilikama pred Hanuka sijelo na granici Novembra i Decembra.

U prostoriji lako kao na ?ezama deda Mraza, pristižu gosti, poznata i nepoznata lica sa vidljivim raspoloženjem. Hanuka ha bajit, osvje?enje sa  paljenjem 4 svje?ice na Hanukiji sa dve Berahot sa zahvalu Sadaju i za  Nes gadol aja po koje vreca kota? istorije u 156  g pne  i prema Makabejcima i stvaranju Makabejske države. Tradicija praznika govori sve o dužini praznika i njegovom milenijumskom trajanju uz narodni obi?aj paljenja žižaka, ili ti svje?ica.

Hrana okupana u ulju, lateks, krafne te Juditine sa dosta sira, a muskima  vina nije nenedostajalo i to sve u granicama tolerance.  Super atmosfera. Ovo do?e kao melem na ranu sa velikim nadama i o?ekivanjima za aprilsko istorijsko  otvaranje Jevrejskog Kulturnog Centra u B. Luci koji je razoren i uništen kao i banjalu?ka jevrejska zajednica  u vremenskom periodu Holokausta i partizanske otima?ine, podržavljenja jevrejske imovine.

Ali nada se kao feniks  diže i eto nas na domaku istine i pravde koja je spora ali dostižna. Mi imamo viziju i sa sigurnoš?u obe?avamo još dosta lijepih novosti i JOBL

HAG HANUKKA SAMEAH 2013   Shalom svima

paljenje svjecica Hanuka 2013 H.2013 Mladi vode grupa sefardino Pocasni i dragi gost  Emil .Vlajki Tanja u prolazu sa malim bracom Sefardino u prosirenom sastavu slusanje sefardske muzike Hanukka Beri Sanda u prolazu zdravica  za Hanuku