Dragi naši ,

Uz velike napore cjele zajednice  otvaranje novog Jevrejskog Kulturnog Centra sa sinagogom bi?e 2. Septembra 2014. u 18 sati, u ulici Gavre Vu?kovi?a  kraj Venecija mosta, sa  bogatim kulturno umjetni?kim  programom.

Ulaz sa pozivnicom.