HANUKAH GIFTHANUKA SIJELO U NOVOM JEVREJSKOM KULTURNOM CENTRU    2014 HANUKA SIJELO U NOVOM JEVREJSKOM KULTURNOM CENTRU

 

Bilo je zimljivo ve?e sa slute?im propadaju?im snjegom. Laki uvod sa kišnim  vremenskim prilikama pred Hanuka sijelo te  Decembarske ve?eri

U prostoriji lako kao na ?ezama deda Mraza, pristižu gosti, poznata i nepoznata lica sa vidljivim raspoloženjem. Hanuka ha bajit, osvje?enje sa  paljenjem  prve  svje?ice na Hanukiji

sa dve Berahot sa zahvalu Sadaju i za 

Nes gadol a ja po kojem se  vreca kota? istorije u 156  g pne  i prema Makabejcima i stvaranju Makabejske države

. Tradicija praznika govori sve o dužini praznika i njegovom milenijumskom trajanju uz narodni obi?aj paljenja žižaka, ili ti svje?ica.

Hrana okupana u ulju, lateks, krafne te Juditine sa dosta sira, a muskima  vina nije nenedostajalo i to sve u granicama tolerance.  Super atmosfera.

Ovo do?e kao melem na ranu nakon  istorijskog  otvaranje Jevrejskog Kulturnog Centra u B. Luci koji je razoren i uništen kao i banjalu?ka jevrejska zajednica  u vremenskom periodu Holokausta

i partizanske otima?ine, podržavljenja jevrejske imovine.

Ali nada se kao feniks  diže i eto nas na domaku istine i pravde koja je spora ali dostižna. Mi imamo viziju i sa sigurnoš?u obe?avamo još dosta lijepih novosti i JOBL

HAG HANUKKA SAMEAH 2014, Lesimha Hanuk a 5775   Shalom svima

 

hanuka 2014