Novosti i dešavanja

Foto Dani Izraela i jevrejske kulture

Istorija JO Banja Luka

 

Dani Izraela i jevrejske kulture

Jevrejski kulturni centar Arie Livne Septembar 03, 2015 Banja Luka U Jevrejskom kulturnom centru Arie Livne je tre?eg septembra ove godine otvorena kulturna manifestacija “ Dani Izraela i jevrejske kulture“ […]

Obilježavanje Svjetskog dana sje?anja na žrtve Holokausta

?lanovi  Jevrejske opštine Banja Luka  u duhu  tradicije sje?anja na žrtve Holokausta  održa?e pomen na mati?nom Jevrejskom groblju  u Banja Luci /lokacija novog banjalu?kog groblja/ u nedelju 25.01.2015. u 12 […]

Ženski orkestar u Aušvicu – Dr Milijaan Pavlovi?

MUZIKA S ODJEKOM UŽASA – PREDAVA?: Milijana Pavlovi? (kratka biografija) Muzikolog na postdoktorskim studijima na Odsjeku za muzikologiju Univerziteta u Inzbruku u Austriji. Nakon doktorata na Univerzitetu u Ferari (Italija, […]

??? ????????? ??????? ? ????? ????

????? ?? ? ?????????? ????????? ?????? „???? ?????“ ? ???????????? ???????? ????????? ??????? „?? ?????“ ? ???????????? ???????? ??????? ??????? „??? ???? ????“ ??????? ????????? ?????????? „????? ?? ??????“. ????????? […]

Hag sameah Haukkah 2014

HANUKA SIJELO U NOVOM JEVREJSKOM KULTURNOM CENTRU    2014 HANUKA SIJELO U NOVOM JEVREJSKOM KULTURNOM CENTRU   Bilo je zimljivo ve?e sa slute?im propadaju?im snjegom. Laki uvod sa kišnim  vremenskim prilikama […]

la mondo i gradski tamburaški orkestar u jkc B. Luka

       O?EKUJEMO VAŠ DOLAZAK ULAZ SLOBODAN

Esperanto društvao „La mondo “ i Gradski tamburaški orkestar

Dana 13 12 ,2014  od 11 do 15  sati u multimedijalnom   prostoru   Novog Jevrejskog Kulturnog Centra  ?e experanto društvo „La mondo  “ IZ B. Luke prezetiati knjigu  Pjesme kroz Srbiju    Prezentacija […]

Tromjese?ni kurs hebrejskog jezika od novembra 2014.

Poštovani , Na zahtev  velikog broja  individualnih  poziva preko našeg sajta odlu?ili smo  pokrenuti  kurs Hebrejskog u trajanju od tri mjeseca. Molimo sve zainteresovane  nek se jave na broj telefona  […]