Novosti i dešavanja

Prolje?e ili jesen života, Blanka Atijas Levi

Što zna?i biti star… Možda kada ti osje?aj ljubavi i sre?e više ne kucaju na vrata. Možda… Zagazila je u 60-u deceniju života, koju sada zovu tre?a dob… Po ?emu […]

Fotosi Pesah 5773

PESAH DECA                                                                                                                                PESAH ZORICA ,TANJA I ARI                                                                                                 LEVI   I TANJA RTRS DASA I………………… DJORDJEVICI I BOKI MIMA I KALOPEROVICI STARA DRUZENJA              IVANA I ANDJELKA DOMACI GOST IZ JERUSALIMA -STARO POZNANSTVO […]

Hag Pesah Kašer VeSamejah, Lešana habaa bi Jerušalajim

Zašto  je ova  no?  posebna, a bila je sude?i  po svemu i po svim pokazateljima nazna?enih kvantitatvnih i kvalitetnih   pomeranja prema mladima koji i ako okupirani svojim svakodnevnim problemima /ku?a-poso-izlazak/ polako […]

Pesah moja kuharica, Blanka Atijas Levi

Povodom Pesaha donosimo sje?anja Blanke Atijas Levi iz Doboja o zna?enju tradicionalne  prazni?ne  kuhnje u njenoj porodici PESAH K I T I N K E S Seder Pesah – Hotel ?ubi?, ponedjeljak […]

Pesah 5773

Poštovani, Seder ve?er povodom Pesaha 5773 godine ?e se održati  u ponedeljak 25.03 13 u 19 sati, u   prostoru JO.B.L.uka ul. P. Ra?enovi?a 27. Radujemo se Vašem dolasku.

Subotnja pri?a

Izdala si me Navikne ?ovjek na sve… Navikne na lijepo vrijeme Navikne na udoban krevet Navikne na dobru hranu i pi?e Navikne na dobra kola… Navikne da voli nekoga… Navikne  […]

Pesah 2013

Pesah je jedan od najve?ih jevrejskih praznika, kojim se obilježava osloba?anje Jevreja iz Egipatskog ropstva. Prema Starom zavjetu, Bog je bio taj koji je oslobodio Jevreje, tako što je poslao […]

Majka 8 martovska – Blanka Atijas Levi

MAJKA 8 MARTOVSKA   MAJKA, SAMO JEDNA MISAO, JEDNA RIJE?… A TOLIKO NAPISANIH IMENICA, GLAGOLA, JEDNA RIJE?, ŽIVOT, LJEPOTA!!! ?OVJEK, PRVI KOJI JE STVORI I NADJENU JOJ IME  M A […]

Blanka Atijas Levi: Pri?e, pjesme, slike za ponijet u duši i srcu

Kompletan istorijat porodice Atijas iz Doboja možete pogledati u nasem digtalnom arhivu koji je dostupan na našem sajtu. Odlu?ili smo se za objavu stvaralaštva Blanke Atijas Levi zbog bliskosti trenutka […]

Purim 5773 (i fotosi)

Bio je još jedan ?arobni Purim ali ovaj put 5773 ili ti 2013, zime,  blazene, gospodnje. Pripreme za Purim duge i naporne, malo je kandidata za tu vrst posla ali […]