Novosti i dešavanja

Hanuka 2012. – Fotosi

Bila je Hanuka sa puno ljubavi igre i radosti. Mladi i stari i po koji budu?i novi ?lanovi Nasi prijatelji sa dusom i telom Lako se vari. No, velike zamjerke […]

Hanuka 2012.

Jevrejska opština Banja Luka Vas poziva na proslavu Hanuke, u subotu,  8. decembra 2012., od 19:00 ?asova, u prostoru Jevrejske opštine Banja Luka, na adresi Petra Ra?enovi?a 27. Hanuka predstavlja […]

Sefardska žena u Jevrejskoj opštini Sarajevo

Naše gostovanje u velikoj sali Jevrejske opštine Sarajevo je bilo prožeto sa dosta pomješanih emocija koje su po završetku prezentacije izložbe „Sefardska žena kroz vjekove Bosne“ splasnule kao balon. Sve […]

Fotosi Doboj i Tuzla 2012

Karavan projekat sefardska žena kroz vjekove Bosne je po?eo u Doboju potom u Tuzli:          

Karavan izložba „Sefardska žena Bosne“

Nakon kratke ljetne stanke i proslave Roš Hašane 2012, sa nastupaju?im danima Jom Kipura ušlo se u duhovnu realizaciju sa re?i na dela projekta karavan izložbe „Sefardska Žena kroz vjekove […]

Leshana tova 5773 fotosi

Fotosi sa Ros Hasana 5773. Ari vecita legenda koji svojim sarmom privlaci mlade Porodica Rudic Drustvo iz desnog kuta Clanovi kursa hebrejskog ARI I MLADI Razgovori sa nebesima Prijatelji kursa […]

Lešana tova 5773 tikatevu

Tradicionalnim duvanjem u Šofar sve vazno kod Jevreja po?inje pa i godina Nova Sana Tova 5773, godina strepnje, unutrašnjeg preispitivanja i nadanja. Strepi se prema nebesima strašnog suda. ?ine se […]

Shana Tova 5773

Roš Hashana je imenom ozna?ena kao „glava godine“ i po?inje na 1 Tishrei – prvog septembar prema jevrejskom lunarnom kalendaru. To je prema biblijskom predanju godišnjica Božijeg stvaranja Adama i Eve, kao prvo […]

Aktivnosti Jevrejske opštine Banja Luka

Od aktivnosti Jevrejske opštine B. Luka u ovom periodu bilježimo: otvoreni ljetni kurs hebrejskog jezika koji je medijski promovisan od strane RTRS-a. Vodilac kursa je ?lan opštine G. Ozren La?arevi? […]

Gradina 2012 – Da se nikad ne zaboravi i oprosti, a kamo li desi

Memorijalni centar Gradina 22.04.2012, bez obzira na tmuran i  kišan dana odisao je atmosverom  uzvišenog  sje?anja sa  puno pijeteta  prema nevino stradalim žrtvama  od bezbožni?kih ruku hrvatskog  ustaškog terora, fašisti?ke […]