Novosti i dešavanja

Pesah u Banjaluci – Fotografije

Pesah u Banjaluci – Proslava u Jevrejskoj Opštini Banjaluka 7.4.2012:        

Purim u Banjaluci – Fotografije

Purim u Banjaluci – Proslava u Jevrejskoj Opštini Banjaluka 8.3.2012:        

Pesah

SVIMA KOJI SLAVE : HAG PESAH SAMEAH,- BUEN PESAH -SRE?AN I DOBAR PESAH! ?lanovi Jevresjke opštine B. Luka obilježi?e Pesah 7.4. 2012- sa po?etkom od 19 sati dok je Seder […]

Zahvalnica

Drage moji i drage moje, Povodom donatorskog projekta za opremanje Jevrejskog Kulturnog doma sa sinagogom, Jevrejska opština Banja Luka želi da se javno zahvali Veternarskom Zavodu Teolab DD Dvorovi, Kara?or?eva […]

Purim

Jevreji ve? preko 2000 godina slave Purim,?ije ime poti?e od akadske re?i Pur – kocka u množini Purim (ili ždrijeb na dan kada je kraljev predvodnik Aman bacao kocku da […]

27.1.2012. u Banjaluci – Fotografije

Obilježavanja Dana Holokausta 27.1.2012. na Jevrejskom groblju u Banja Luci pod geslom „Da se pamti i ne zaboravi“.        

Dan sje?anja na Holokaust Jevreja Banje Luke

Poštovani, Pozivamo Vas  da po prvi put  na Svjetski dan Holokausta 27.1.2012., 67 godina od Holokausta, sa nama  odate pomen  stradalim banjalu?kim Jevrejima na jevrejskom groblju kao djelu Novog banjalu?kog […]

Dan sje?anja na žrtve Holokausta

27.  JANUAR je  proglašen za Svjetski Dan obilježavanja Holokausta svugdje u svijetu kao bi se odala vje?na slava i hvala svim borcima, prigodnim sje?anjima na dane po?injenog genocida ne samo […]

Hanuka

ISTORIJA Hanuka je jedan od najve?ih tradicionalnih jevrejskih praznika, a prema istorijskim pokazateljima slavi se 25. kisleva (sredina DECEMBRA). Tim se praznikom zadire se duboko u biblijsko spominjanje doga?aja iz […]

Novi sajt, naslovna strana

Novi web sajt Jevrejske opštine

U rad smo pustili novu Internet prezentaciju Jevrejske opštine Banja Luka, na adresi www.jobl.org. Prezentacija je temeljno reorganizovana i redizajnirana, dopunjena novim sadržajima, što je naro?ito vidljivo u sekciji „Dokumenti“. […]