Sefardski kulturni dom sa sinagogom u Banja Luci podignut 1937. godine Aškenaska sinagoga u B. Luci podignuta 1902/3 Jevreji se u Banjaluci prvobitno javljaju me?u trgovcima, a tek poslije, sticanjem potrebnih uslova, dovode i ostali dio porodice. Carska ulica – Kaiserstrasse Hotel „Palas“, ulaz i bašta. U pozadini se vidi zgrada najpoznatije banjalu?ke jevrejske porodice Isaka Salomona Poljokana i sinova. Zgrada jevrejskog trgovca Isaka Salomona Poljokana, izgra?ena prije 1880. godine, a porušena poslije zemljotresa 1969. Ku?a bogatog jevrejskog trgovca Giuseppe Vitta Saloma, desno Hotel Bosna. Jevrejin Aleksandar Kastl je imao radnju – Kastelov ?ošak. Na ovom mjestu kasnije je izgra?en „Titanik“, a danas je tu „Boska“. Ulica Kralja Alfonsa u Banjaluci u doba Austro-Ugarske aneksije, sa brojnim jevrejskim radnjama.

Obilježavanje Dana sje?anja na Holokaust u RS od 8. i 12. maja 2013.

Holokaust ili genocid potice od grcke reci  holókaustos : hólos , „cijelih“ i kaustós , „izgorio“) I tako?er i kao Shoah (hebrejski : ????? , Hašoa , „katastrofa“, , Holokaust jevreja je bio i ostao program sistemskog i  ciljanog  ubijanja  Jevreja i Roma  pod […]

Šparoge, Blanka Atijas Levi

Dragi moji sladokusci, pripremite se na nešto jako dobro, naše doma?e dalmatinske šparoge, koje su poznate kao delikatesno povr?e. A znate li vi, dragi moji sladokusci, da najstariji recept za […]

Povodom 65 godina nezavisnosti Izraela

Država Izrael ????? ????? (M?dînat Ji?ra’el) ???? ??????? (Dawlât Isr?’?l) Zastava Grb Himna Hatikva Glavni grad Jeruzalem sjedište vlade: Tel Aviv (Tel Aviv) Službeni jezik hebrejski i arapski Vlada  – Predsjednik Šimon Peres  – Predsjednik Vlade Benjamin […]

Nezrela, Blanka Atijas Levi

Posotovani, Nastavljamo u ovu proljetnu subotu sa objavom nove Blankine  pri?e,  borbe emotivnih sje?anja sa sadašnjoš?u. N   E   Z   R   E   L   A Ne želim biti danas tužna… ?ega se bojim […]

Dvije dunje, Blanka Atijas Levi

Davno, nekada davno, moja ljubav prema šumi po?ela je kada sam imala pet ili šest godina.Naš dragi otac, Mihael, nedjeljom bi nas budio rano, jako rano, dok je vani još […]

Prolje?e ili jesen života, Blanka Atijas Levi

Što zna?i biti star… Možda kada ti osje?aj ljubavi i sre?e više ne kucaju na vrata. Možda… Zagazila je u 60-u deceniju života, koju sada zovu tre?a dob… Po ?emu […]

Fotosi Pesah 5773

PESAH DECA                                                                                                                                PESAH ZORICA ,TANJA I ARI                                                                                                 LEVI   I TANJA RTRS DASA I………………… DJORDJEVICI I BOKI MIMA I KALOPEROVICI STARA DRUZENJA              IVANA I ANDJELKA DOMACI GOST IZ JERUSALIMA -STARO POZNANSTVO […]

Hag Pesah Kašer VeSamejah, Lešana habaa bi Jerušalajim

Zašto  je ova  no?  posebna, a bila je sude?i  po svemu i po svim pokazateljima nazna?enih kvantitatvnih i kvalitetnih   pomeranja prema mladima koji i ako okupirani svojim svakodnevnim problemima /ku?a-poso-izlazak/ polako […]

Pesah moja kuharica, Blanka Atijas Levi

Povodom Pesaha donosimo sje?anja Blanke Atijas Levi iz Doboja o zna?enju tradicionalne  prazni?ne  kuhnje u njenoj porodici PESAH K I T I N K E S Seder Pesah – Hotel ?ubi?, ponedjeljak […]

Pesah 5773

Poštovani, Seder ve?er povodom Pesaha 5773 godine ?e se održati  u ponedeljak 25.03 13 u 19 sati, u   prostoru JO.B.L.uka ul. P. Ra?enovi?a 27. Radujemo se Vašem dolasku.