Sefardski kulturni dom sa sinagogom u Banja Luci podignut 1937. godine Aškenaska sinagoga u B. Luci podignuta 1902/3 Jevreji se u Banjaluci prvobitno javljaju me?u trgovcima, a tek poslije, sticanjem potrebnih uslova, dovode i ostali dio porodice. Carska ulica – Kaiserstrasse Hotel „Palas“, ulaz i bašta. U pozadini se vidi zgrada najpoznatije banjalu?ke jevrejske porodice Isaka Salomona Poljokana i sinova. Zgrada jevrejskog trgovca Isaka Salomona Poljokana, izgra?ena prije 1880. godine, a porušena poslije zemljotresa 1969. Ku?a bogatog jevrejskog trgovca Giuseppe Vitta Saloma, desno Hotel Bosna. Jevrejin Aleksandar Kastl je imao radnju – Kastelov ?ošak. Na ovom mjestu kasnije je izgra?en „Titanik“, a danas je tu „Boska“. Ulica Kralja Alfonsa u Banjaluci u doba Austro-Ugarske aneksije, sa brojnim jevrejskim radnjama.

Purim 2013.

BUEN PURIM! PURIM SAMEAH! PURIM LESIMHA! Jevreji  Banja Luke kao i oni pre 2000 godina ?e  proslaviti  jedan  ?arobni Purim,  praznik radosti koji slavi izbavljenje Jevreja od perzijanskog pogubljenja  jevrejskog […]

Zimski kurs hebrejskog alef bet

Poštovani , Zimski kurs hebrejskog po?etnog stepena je još uvijek u  toku i nije kasno da se i Vi ako želite prijavite, jer kao i život sve je na doborovoljnoj […]

Divrej Tora Mishpatim 5773

Ove listove objavljujemo zahvaljuju?i ljubaznosti  Ured Bet Israel iz  Zagreba. Odbor JO Banja Luka  Divrej Tora Mishpatim 5773 (PDF dokument)

Dan Sje?anja na žrtve Holokausta 2013.

?lanovi Jevrejske opštine Banja Luka su na sami Dan sje?anja na žrtve Holukausta 27.I 2013. u 12 sati na jevrejskom banjalu?kom groblju u prisustvu zvanica potpredjednika R. Srpske g.Emila Vlajkija iz reda […]

Tu bi Svat, Nova godina drve?a

Tu bi Svat (Hamisa asar bisvat)  ??? ????????? Tubisvat je jedan od veselijih praznika. Nema verski karakter te se proslavlja u krugu porodice, opstini, ili u nekom od kulturno-umetnickih drustava. […]

Dan sje?anja na Holokaust 27. januar 2013.

Povodom Me?unarodnog  dana sje?anja na žrtve Holokausta, ?lanovi Jevrejske opštine Banja Luka uz prisustvo zvanica  ?e 27.I 2013. u 12 sati na Jevrejskom groblju u Banja Luci (lokacija novog banjalu?kog […]

Me?unarodni dan sje?anja na Holokaust 27. januar 2013.

Holokaust Holokaust potice od gr?ke re?i  holókaustos : hólos , „cijelih“ i kaustós , „izgorio“)  i tako?er  i kao Shoah (hebrejski : ????? , Hašoa , „katastrofa“, Tokom  Drugog svjetskog rata Holokaust ili genocid kao zajedni?ka […]

Hanuka u slici i rije?i

  Po?asni gost HANUKE 2012  u Jevrejskoj opstini B. Luka bio je nas dragi  potpredsjednik R. Srpke G Emil Vlajki sa saradnikom G. Berislavom.                                Mladi su bili u centru     Ocekivanja  Hanuke     Zabava je […]

Tišpišti, Halva di Hanuka

TIŠPIŠTI ili HALVA DI HANUKA Potrebno je: 1,5 ?aša ulja 1 ?aša vode oko 3 ?aše brašna izrendana kora od pola limuna Sirup: 300g še?era 3 šoljice vode sok od […]

Hanuka 2012. – Fotosi

Bila je Hanuka sa puno ljubavi igre i radosti. Mladi i stari i po koji budu?i novi ?lanovi Nasi prijatelji sa dusom i telom Lako se vari. No, velike zamjerke […]