Sefardski kulturni dom sa sinagogom u Banja Luci podignut 1937. godine Aškenaska sinagoga u B. Luci podignuta 1902/3 Jevreji se u Banjaluci prvobitno javljaju me?u trgovcima, a tek poslije, sticanjem potrebnih uslova, dovode i ostali dio porodice. Carska ulica – Kaiserstrasse Hotel „Palas“, ulaz i bašta. U pozadini se vidi zgrada najpoznatije banjalu?ke jevrejske porodice Isaka Salomona Poljokana i sinova. Zgrada jevrejskog trgovca Isaka Salomona Poljokana, izgra?ena prije 1880. godine, a porušena poslije zemljotresa 1969. Ku?a bogatog jevrejskog trgovca Giuseppe Vitta Saloma, desno Hotel Bosna. Jevrejin Aleksandar Kastl je imao radnju – Kastelov ?ošak. Na ovom mjestu kasnije je izgra?en „Titanik“, a danas je tu „Boska“. Ulica Kralja Alfonsa u Banjaluci u doba Austro-Ugarske aneksije, sa brojnim jevrejskim radnjama.

Leshana tova 5773 fotosi

Fotosi sa Ros Hasana 5773. Ari vecita legenda koji svojim sarmom privlaci mlade Porodica Rudic Drustvo iz desnog kuta Clanovi kursa hebrejskog ARI I MLADI Razgovori sa nebesima Prijatelji kursa […]

Lešana tova 5773 tikatevu

Tradicionalnim duvanjem u Šofar sve vazno kod Jevreja po?inje pa i godina Nova Sana Tova 5773, godina strepnje, unutrašnjeg preispitivanja i nadanja. Strepi se prema nebesima strašnog suda. ?ine se […]

Shana Tova 5773

Roš Hashana je imenom ozna?ena kao „glava godine“ i po?inje na 1 Tishrei – prvog septembar prema jevrejskom lunarnom kalendaru. To je prema biblijskom predanju godišnjica Božijeg stvaranja Adama i Eve, kao prvo […]

Aktivnosti Jevrejske opštine Banja Luka

Od aktivnosti Jevrejske opštine B. Luka u ovom periodu bilježimo: otvoreni ljetni kurs hebrejskog jezika koji je medijski promovisan od strane RTRS-a. Vodilac kursa je ?lan opštine G. Ozren La?arevi? […]

Gradina 2012 – Da se nikad ne zaboravi i oprosti, a kamo li desi

Memorijalni centar Gradina 22.04.2012, bez obzira na tmuran i  kišan dana odisao je atmosverom  uzvišenog  sje?anja sa  puno pijeteta  prema nevino stradalim žrtvama  od bezbožni?kih ruku hrvatskog  ustaškog terora, fašisti?ke […]

Pesah u Banjaluci – Fotografije

Pesah u Banjaluci – Proslava u Jevrejskoj Opštini Banjaluka 7.4.2012:        

Purim u Banjaluci – Fotografije

Purim u Banjaluci – Proslava u Jevrejskoj Opštini Banjaluka 8.3.2012:        

Pesah

SVIMA KOJI SLAVE : HAG PESAH SAMEAH,- BUEN PESAH -SRE?AN I DOBAR PESAH! ?lanovi Jevresjke opštine B. Luka obilježi?e Pesah 7.4. 2012- sa po?etkom od 19 sati dok je Seder […]

Zahvalnica

Drage moji i drage moje, Povodom donatorskog projekta za opremanje Jevrejskog Kulturnog doma sa sinagogom, Jevrejska opština Banja Luka želi da se javno zahvali Veternarskom Zavodu Teolab DD Dvorovi, Kara?or?eva […]

Purim

Jevreji ve? preko 2000 godina slave Purim,?ije ime poti?e od akadske re?i Pur – kocka u množini Purim (ili ždrijeb na dan kada je kraljev predvodnik Aman bacao kocku da […]